Mitä valta on?

Paluu kysymyssivulle

Kurssilaisten vastauksia


Valta on kykyä tehdä päätöksiä, jotka muut hyväksyvät tai kyky saada muut hyväksymäänpäätökset. Demokratiassa tietoiset kansalaiset vs. totalitaarisessa valtiossa pakkovalta. Esim. kansannousu tukahdutetaan väkivalloin.

Valta on voimaa ja päättämisoikeutta eri asioissa. Kenellä on eniten valtaa, hän pystyy/saa vaikuttaa päätettävään asiaan eniten. Valtaa on monenlaista, ja samalla yksilöllä saattaa olla sitä toisissa asioissa ja olla olematta toisissa.

Erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat, kenelle valtaa saattaa kertyä (hallintomuoto, valtion taloustilanne, ihmisten mieliala, kuten tyytyväisyys/tyytymättömyys).