Paluu kysymyssivulle
Klikkaa Edit This Page ja kirjoita vastauksesi. Tallenna.

Sivuston perusteella voisimme vaikka liittyäkin, koska yhdistys tutkii mielenkiintoisia(paranormaaleja) ilmiöitä objektiivisesti ja puolueettomasti. Yhdistys ei toimi minkään valtiollisen järjestön painostuksen alaisena, vaan tieto on harrastelijoiden ja yksilöiden keräämää. Vaikka tieto ei olisikaan paikkansa pitävää, tiedämme ainakin, ettei yhdistys aja mitään muuta kuin yhdistyksen omaa asiaa.
Kaikkia meitä kiinnostaa paranormaalit ja selittämättömät ilmiöt. Haluaisimme kuulla muiden mielipiteitä ja kokemuksia rajailmiöistä, joita meilläkin tavalla tai toisella on.
Jos yhdistykseen liittyminen ei maksaisi mitään, liittyisimme vaikka oitis.