Paluu kysymyssivulle
Klikkaa Edit This Page ja kirjoita vastauksesi. Tallenna.

1800-luvulla tiedonhankinta oli hitaampaa, mutta helpommin hallittavissa nykytiedonhankintaan verrattuna. Tietoa ei ollut tarjolla joka paikassa, vaan se piti etsimällä etsiä. Ennen tietoa saatiin ja käsiteltiin yhdessä esim.kokouksissa, keskustelemalla. Tietoa tarjosi myös kirkko, lehdet ja tietenkin valtio. Siihen aikaan elettiin myös eräänlaista tiedonhankinnan murroskautta. Teollisuusyhteiskunta mahdollisti ihmisille enemmän vapaa-aikaa ja harrastuksia.Tiedonhankinnasta alkoi muodostumaan bisnes joka omalla tavallaan tehosti tiedonsaantia ja levitystä.

Nykyaikana tiedonsaanti on kehittynyt nopeammaksi. Enää ei tarvitse kävellä kirjastoon tai opiskella yliopistossa saadakseen ajankohtaista ja akateemista tietoa. Eritasoista tietoa on saatavissa radioiden, televisioiden, kännyköiden, internetin ja monien muiden välineiden avulla lähes reaaliaikaisesti. Nykyaikana kaikilla on "pääsy" tiedon lähteille ja kaikilla on myös mahdollisuus levittää omaaa tietoaan. Tiedonsaantia ja sen jakoa ei vapaissa yhteiskunnissa rajoita mikään. Tiedonsaanti ei ole yhteiskuntaluokasta riippuvainen.

Nykyaikana tietoa on tarjolla enemmän kuin on tarvetta. Tiedon runsaudesta on tullut ongelma, ja oikean tiedon etsiminen on tullut kenties vaikeammaksi kuin ennen. Medialukutaitodosta ja tiedon suodattamisesta on tullut yhä tärkeämpi ominaisuus ihmiselle.