Paluu kysymyssivulle
Klikkaa Edit This Page ja kirjoita vastauksesi. Tallenna.
Millä tavalla kasvattaisit alakoululaista tiedon hankintaan?

Kasvattaisimme alakoululaista tiedon hankintaan siten, että kaikkeen tietoon mitä hän kuulee tai mitä hänelle kerrotaan ei tarvitse aina uskoa. Sillä vältämättä aina kaikki mitä opettaja sanoo ei pidä ihan kokonaan paikkansa. Tietoon kasvattaisimme hänet myös suhtautumaan osin kriittisesti eli jos esimerkiksi opettaja sanoo pulpetin olevan punainen ja se onkin keltainen niin siihen ei tarvitse uskoa. Tärkeää on kasvattaa ja opettaa lasta ajattelemaan itse ja käyttämään joissakin asioisaa niin sanottua maalaisjärkeä. Mikäli kuitenkin esimerkiksi jossakin lehdessä väitetään jotain tieteeseen liittyvää on aina tärkeää olla uskomatta sitä ensimmäistä väitettä vaan on hyvä ottaa asioista selvää muiltakin tahoilta. Tärkeää on myös opettaa lapsi hankkimaan itse tietoa asiosta ja myös epäilemään ja suhtautumaan kriitisesti esimerkiksi internetissä oleviin teksteihin ennen kuin on selvittänyt mikä on toiminut tekstin lähteenä. Aina on tärkeää kasvattaa lapsi siihen millaisiin lähteisiin hän voi uskoa eli esimerkiksi tieteseen perustuvissa asioissa tiede lehdet ovat hyviä ja totuudenmukaisia lähteitä.

Miten jakaisin lapsen päivässäkäytettävän ajan viihteen, leikin ja tiedon kekskellä. ?

Viihde.
Tärkeää on, että lapsella on aikaa leikkiä ja aikaa myös hiukan viihteelle. Sillä lapsen on tärkeää saada muutakin ajateltavaa kuin, että koko ajan vain tuputtaisimme tietoa hänelle lisää ja lisää. Tämä ei kuitenkaan olisi hyvä sillä liika on likkaa eikä lapsi sitä lopulta kuitenkaan jaksaisi. Sillä ei ole järkevää tyrkyttää tietoa liikaa liianpienelle sillä heillä tulisi olla oikeus olla ihan rauhassa ja leikkiä myös kaverien kanssa. Kuitenkin tietoa pitää antaa sen verran, että siitä ei tule lapselle liian suuria paineita ja liikaa stressiä.

Leikki.

Leikki on erittäin hyvä apuväline tiedon käsittelyssä. Se on oikein hyvä apukeino esimerkiksi asioiden opettamisessa lapsille. Kuten esimerkiksi jos vaikka opetellaan akkosia voi tehdä niin, että leikkii vaikka leikkiä laivan on lastattu vaikka a kirjaimella alkavilla sanoilla. Leikissä voi myös käyttää apuvälineenä kuvia jos joku ei muuten meinaa keksi a:lla alkavia sanoja. Tärkeää on nimittäin se, että jokainen voi osallistua oppimiseen ja saa saman verran tietoa ja taitoa, vaikka se ei kuitenkaan ole niin, että kaikki osaisivat yhtä paljon.

Tieto.

Tieto on hyvin tärkeä osa lapsen elämää koko lapsuuden ajan. Ilman tietoa olisi kun lapsi olisi ilman kenkiä ulkona. Tieto on kuitenkin lapsellekin elämän perusta ja tietoa on osattava jakaa sen mukaan minkä ikäinen lapsi on. Hänelle on tärkeää antaa vain se tieto minkä hän tarvitsee minkäkin ikäisena eli siis esimerkiksi ei kolmasluokkalaisen tarvitse tietää yhtäpaljon kuin viidesluokkalaisen. Tieto on siis tärkeä jakaa jokaiselle ikäryhmälle erikseen. ELI MUISTA HUOMIOIDA MIKÄ ON LAPSEN IKÄ JA MIKÄ ON HÄNEN TIETOTASONSA.