7. Tieto

Tietoyhteiskuntako täynnä tietoa? Mihin voi luottaa?


Tätä aihetta käsittelemme 8. tunnilla 27.9.06
external image 197950898_d5170f1348_m.jpg

Näitä pohdimme lähioppitunnilla:
external image 225461454_e61a694ee5_m.jpg

Portfoliokysymyksiä:
1. Miten tiedon luotettavuutta koetellaan arkiajattelussa ja miten tieteen piirissä?
2. Mitä tietoyhteiskunta tarkoittaa ja mitä kritiikkiä filosofi voisi esittää tietoyhteiskunta käsitteestä?
3. Voiko tutkija olla objektiivinen? Perustele.
4. Mitä eroa on rationalismilla ja empirismillä ja kuinka Kant pyrki näitä yhdistämään?