6. Tahto

Viekö tahto lähi harmaan kiven?

Vai onko tahdonvapaus vain kahlitun unelmaa?


Tätä aihetta käsittelemme 7. tunnilla 25.9.06
Ks. Wikipedia Free will
external image 129632107_f3b6ae1082_m.jpg
external image 260594395_3082f60b59_m.jpg
external image 260594416_3f3a1fc54f_m.jpg
external image 260594375_8d35eb30e8_m.jpg

Portfoliokysymyksiä:
1. Kerro omin sanoin ja esimerkein, miten deterministi ajattelee ihmisen tahdonvapaudesta.
2. Onko ihminen vain taitavasti suunniteltu kone? Mitä vastaisivat tähän kysymykseen materialisti ja idealisti?
3. Immanuel Kant hyväksyi sekä tahdon vapauden että determinismin. Selvitä, millaisia perusteluita hän esitti näkemykselleen. Mitä mieltä itse olet Kantin ajatuksista.
4. Etsi tietoa eksistentialismista. Mitä mieltä olet heidän ajatuksistaan? Ks. Existentialism Sartre