Filosofian kurssin aihepiirit ja opiskelun eteneminen


Katso myös kurssin ohjeet
Kotkan aikuislukio; syksy 2006, opettaja Anne Rongas
yhteys anne.rongas @ kotka.fi
193652213_9d2897769b_t.jpg
Oppitunnit maanantaisin 18.00 ja keskiviikkoisin 19.20 luokassa 311
Erillistä etäkurssia ei järjestetä. Kurssin voi silti opiskella etäopintoina.
Oppikirja Editan Filosofian Odysseia tai muu lukion filosofian 1. kurssin oppikirja.

4.9. Opiskelun ohjeet, kurssin kulku, filowikiin tutustuminen, mitä tämä oikein on
 1. 6.9. Mitä filosofia on, kysymisen taito, keskustelu
 2. 11.9. Filosofian historia, miksi sen tuntemus on tarpeen
 3. 13.9. Filosofian osa-alueet, teoreettinen ja käytännöllinen, tarvitaanko filosofiaa
 4. 18.9. Olevaisen luonne, mitä ON?
 5. 20.9. Mieli ja aine, hengen suhde materiaan
 6. 25.9. Tahto
 7. 27.9. Tieto
 8. 2.10. Tiedon hankinta
 9. 4.10. Tiede ja totuus (myös syksyn YO-kokeesta)
 10. 9.10. Hyvyys, hyveet, hyvä elämä, oikea toiminta
 11. 11.10. Ihminen ja yhteiskunta / Oikeudenmukaisuus
 12. 16.10. Valta
 13. 18.10. Valta jatkuu, yhteenvetoa
 14. 24.10. Loppukoe
Toisen jakson alkaessa tiistaina 31.10. voit hakea kokeesi/portfoliosi ja palautteen opovastaanotolta kansliasta klo 16-19.20

Loppukokeen aihepiirit:
 • Mitä filosofia on? Tavoitteena on, että saavutat ymmärryksen filosofian asemasta länsimaisen ajattelun perinteessä, osaat kuvata filosofian eri osa-alueet ja niiden keskeiset kysymykset ja tunnet filosofian historian kehityslinjat pääpiirteittäin.
 • Käsitteet: Osaat määritellä ja käyttää oman ajattelusi välineinä filosofisia peruskäsitteitä, joita oppituntien aikana on esitelty.
 • Ajattelu: Osaat asettua erilaisiin filosofisiin positioihin, kykenet tekemään ajatuskokeita ja uskallat ottaa osaa filosofiseen keskusteluun omien taitojesi mukaan.

Kurssin keskeisin työskentelymuoto on tämä filowiki. Filosofian opiskelun ohjeita löydät vanhasta verkkoaineistosta - pätevät edelleen. Käytännön asioissa katso ohjausta filoblogista