FI1 Kurssitehtävä

external image 225082003_f398bc40e0_m.jpg
Alla on joukko kysymyksiä kurssin aikana käsitellyistä aihepiireistä. Valitse yksi kysymys ja vastaa siihen. Vastauksesi voi olla kirjallinen tai suullinen esitys, sarjakuva, Power Point-esitys, suoraan tähän wikiin tuotettu sivu, valokuvien ja tekstin yhdistelmää, video, jossa on selostusta tai muulla tavalla tuotettu työ, josta selkeästi tulee esille se, että olet ottanut asiasta selvää ja olet itse pohtinut asiaa. Palauta työ mieluiten niin, että siihen voidaan oppitunnilla yhdessä tutustua (on harmillista, jos opettaja yksin saa nauttia työsi hedelmistä). Parasta on, jos tehtäväsi saa julkaista nimellä tai nimimerkillä tässä wikissä. Työn vihoviimeinen palautusajankohta on loppukoe. Kysymyksiä voit käyttää hyväksi myös, jos suoritat kurssin portfoliolla (portfoliokysymyksiä myös kurssin teemasivuilla).

 1. Minkälainen kuuntelija sinä olet ja millaiseksi haluaisit tulla?
 2. Missä tilanteissa olet törmännyt aiemmin filosofiaan ja millaisen käsityksen olet saanut siitä?
 3. Mikä voisi olla tämän päivän sofismia? Millä perusteilla?
 4. Entä jos Sokrates eläisi tänä päivänä Suomessa? Kenen kanssa hän kävisi dialogiin ja millainen siitä tulisi?
 5. Onko Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen filosofi? Anna esimerkkejä ja perustele. (Voit valita myös jonkin muun kirjallisuuden henkilön.)
 6. Haastattele alle 7-vuotiasta ja kysy häneltä filosofian suuria peruskysymyksiä (esim. mikä maailma on, mikä on ihminen, mikä on totta, mitä kauneus on, miksi ihminen elää). Pohdi haastateltavan vastauksia. Voitko yhtyä joidenkin filosofien esittämään ajatukseen, että kaikki lapset ovat filosofeja?
 7. Mitä arvelet, miten länsimainen koulufilosofia eroaa filosofian hyllystä kirjakaupassa tai kirjastossa löytyvästä miete- ja viisauskirjallisuudesta?
 8. Tutustu johonkin filosofiin ja esittele joko hänen elämänkertansa tai jokin sinun mielestäsi mielenkiintoinen ajatus tuolta filosofilta. Perustele valintasi.
 9. Miksi on vaarallista tulkita menneisyyden ajatuksia tämän ajan lähtökohdista (anakronismi)?
 10. Miksi Suomi ei ole länsimaisen filosofian kehto?
 11. Etsi yliopistojen filosofian laitosten kotisivuilta filosofian osa-alueitten esittelyjä. Mieti, mikä niistä kiinnostaisi sinua eniten ja miksi. Esittele ensin osa-aluetta yleisemmin sen perusteella, mitä saat siitä selville.
 12. Valitse jokin filosofian osa-alueista ja esittele sen merkitystä tälle ajalle mahdollisimman monipuolisesti.
 13. Valitse filosofian osa-alueista se, joka mielestäsi on kaikkein tarpeettomin. Kirjoita Helsingin Sanomiin tarkoitettu yleisönosastokirjoitus siitä, kuinka juuri tämän tyyppiseen tutkimukseen ei enää pitäisi suunnata varoja ja työvoimaa. Perustele mahdollisimman hyvin.
 14. Miksi historiankirjoitus samasta menneisyyden tapahtumasta muuttuu? Mikä on historiankirjojen suhde maailmankuvaan?
 15. Ihminen A tietää varmasti elävänsä 35-vuotiaaksi ja ihminen B tietää täysin varmasti elävänsä 150-vuotiaaksi (tieteen saavutusten avulla). Vertaa näiden ihmisten maailmankuvia kuvitteellisesti, mutta hyvin perustellen.
 16. Esittele tarkemmin jonkin ajanjakson tai kulttuurin maailmankuvaa.
 17. Miten käsitykset maailmasta törmäävät vastakkain tänä päivänä?
 18. Kirkkoisä Augustinus esitti ennaltamääräämisopin (predestinaatio). Esittele se ja kommentoi. Voit myös verrata vapaan tahdon ajatukseen (esim. eksistentialismiin).
 19. Etsi jonkin filosofin tunteita tai jotakin yksittäistä tunnetta käsitteleviä ajatuksia. Esittele ja kommentoi.
 20. Erilaiset tieteen tuottamat ihmiskuvat ja niiden rajoitukset.
 21. Kuinka filosofi voisi arvostella ihmistutkimusta?
 22. Miten tiedon luotettavuutta koetellaan arkiajattelussa ja miten tieteen piirissä?
 23. Mitä tietoyhteiskunta tarkoittaa ja mitä kritiikkiä filosofi voisi esittää tietoyhteiskunta käsitteestä?
 24. Voiko tutkija olla objektiivinen? Perustele.
 25. Mitä eroa on rationalismilla ja empirismillä ja kuinka Kant pyrki näitä yhdistämään?
 26. Esittele keskeisimmät totuusteoriat ja anna jokaisesta jokin käytännön esimerkki (voi liittyä arkielämään tai tieteeseen).
 27. Epäilyn merkitys.
 28. Havaintokykyjen asettamat rajoitukset.
 29. Voiko kentaureja olla olemassa?
 30. Kreetalainen lausui: ”Kaikki kreetalaiset valehtelevat.” Puhuiko hän totta? Esittele myös muita paradokseja ja pohdi niiden merkitystä.
 31. Miksi hyvyyden olemusta on pohdittu filosofiassa?
 32. Esittele Aristoteleen keskitien oppi (Nikomakhoksen etiikka). Olisiko siitä hyötyä nykyihmiselle?
 33. Voittaako hyvä pahan? Periikö rehellisyys maan?
 34. Miten ihminen saa tietoa siitä, mikä on arvokasta elämässä?
 35. Miten yhteishyvä tulisi jakaa maapallolla?
 36. Mitä rasismi on ja miten sitä voidaan vähentää?
 37. Pitääkö rikkaita ottaa rahat pois?
 38. Miten vähemmistöihin tulisi suhtautua?
 39. Voiko ruma olla kaunista?
 40. Miksi luonto on kaunis?
 41. Voiko taideteoksia arvostella?
 42. Miten taiteen voi erottaa muista tuotteita?
 43. Mikä on sokraattinen metodi?
 44. Miten filosofiaa voi oppia?
 45. Tutustu Internetin avulla filosofian opiskeluun Suomessa. Miksi opiskelijan kannattaisi valita filosofia?
 46. Filosofian taito ja tieteellinen ajattelu eli mitä hyötyä filosofiasta
 47. Filosofian taito ja terve järki eli mitä hyötyä filosofiasta
 48. Filosofian opiskelun vaarallisuus