1. Ihmettelen filosofiaa

Filosofia alkaa ihmetyksestä - lasten ajattelussa on opittavaa


Käsittelemme aihetta 2. tunnilla 6.9.06
external image 207477808_7ad1384e6e_m.jpg
Kuuntele opettajan esittely ja muutamia ajatuksia filosofian opiskelun alkuun. Luurit päähän tai kaiutin koneeseen ja mykistykset pois päältä. MP3-tiedosto, 6 min.
Kurssin ensimmäisellä tunnilla opiskelijat kertoivat omia ajatuksiaan siitä, mitä tällä kurssilla ehkä opiskellaan:
external image 234131015_7830f4336c.jpg

external image 238326460_e84c578a22.jpg


Portfoliokysymyksiä:
  1. Minkälainen kuuntelija sinä olet ja millaiseksi haluaisit tulla?
  2. Missä tilanteissa olet törmännyt aiemmin filosofiaan ja millaisen käsityksen olet saanut siitä?
  3. Haastattele alle 2-7-vuotiasta ja kysy häneltä filosofian suuria peruskysymyksiä (esim. mikä maailma on, mikä on ihminen, mikä on totta, mitä kauneus on, miksi ihminen elää). Pohdi haastateltavan vastauksia. Voitko yhtyä joidenkin filosofien esittämään ajatukseen, että kaikki lapset ovat filosofeja?
  4. Tarvitaanko filosofiaa nykyään mihinkään?
  5. Miksi on vaarallista tulkita menneisyyden ajatuksia tämän ajan lähtökohdista (anakronismi)?