12. Valta

Valta on VALTAvaa - mutta kenelle se kuuluu?


Tätä aihetta käsittelemme 13. ja 14. tunnilla 16. ja 18.10.06
external image 129361158_7d9c259851_m.jpg

 1. Mitä valta on?
 2. Miten valta ilmenee?
 3. Miten valtaa saavutetaan? Miksi toiset saavat sitä ja toiset eivät?
 4. Mitä olisi ilman valtaa ja vallankäyttöä?
 5. Kuka käyttää valtaa?
 6. Valta muihin ihmisiin nähden - valtasuhteet.
 7. Valtaapitävät ja heidän asemansa suhteessa "kansaan" tai "alamaisiin".
 8. Mihin valtaa käytetään? Mitä sillä halutaan saavuttaa?
 9. Miten eri aikoina valtaa on käytetty?
 10. Vallan merkit?
 11. Vallan ja väkivallan ero?
 12. Kenelle tulisi antaa valtaa?
 13. Kenellä on suomalaisessa yhteiskunnassa valtaa?
 14. Minkälaista valtaa käytetään? Millaisia eri vallankäytön muotoja on olemassa?
 15. Eroaako käsitys vallasta ja vallankäytöstä eri kulttuureissa?