8. Tiedon hankinta

Kuka myy halvimman totuuden? Järki hoi!


Tätä aihetta käsittelemme 9. tunnilla 2.10.06
external image 128499075_bedb1f3d94_m.jpg

Oppituntitehtävät (samat kysymykset myös portfoliotehtävään, jos osallistuit oppituntitehtävään, voit hyödyntää sitä portfoliossasi)
1. Millä tavalla kasvattaisit alakoululaista tiedon hankintaan? Vastaus 1
2. Miten 1800-luvulla eläneen ihmisen tiedonhankita eroaa tänä päivänä elävän tiedonhankinnasta? Vastaus 2 Vastaus2b
3. Mikä on epäilyn rooli filosofian harjoittamisessa? Vataus 3
4. Tutustu Skepsis ry:n toimintaan. Voisitko liittyä jäseneksi? Perustele. Vastaus 4 Vastaus 4b
5. Kiteytä kirjassa esiteltyjen filosofien näkemykset tiedon hankinnasta. Vastaus 5
6. Vertaile järjen avulla saavutettavaa tietoa kokemustietoon. Vastaus 6
7. Mikä tekee Kantin filosofiasesta näkemyksestä suhteessa tietoon niin merkittävän? Vastaus 7
8. Laadi sanasto, jonka avulla voit ymmärtää oppikirjan tietoa ja totuutta käsittelevät luvut. Vastaus 8